สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 24.21 เข้าร่วม 16    
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.72 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจตุพล  คงเป็นนิจ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  คงเป็นนิจ
 
1. นายไพโรจน์  โคตรพัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 33.39 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวิทวัส  ดำรงกิจเจริญ
2. เด็กชายไกรภพ  ไปพรมราช
 
1. นายไพโรจน์  โคตรพัฒน์