สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤษตฤณนันท์  แคนติ
 
1. นางสาวศุภกัญญา  พิลานนท์