สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงฑิตยา   ปะวังคะภู
2. เด็กหญิงปรียานุช    สิงห์เพ็ชร
 
1. นางรุ่ง   ปะระทัง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.75 ทอง 8 1. เด็กชายมินชา  ดาประชัน
2. เด็กหญิงรชนก  ลาภา