สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรยุทธ  ศรัทธาคลัง
 
1. นางเฉลิมพร  สำราญสุข
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนริชสรา  สีบุดสี
 
1. นายชาวฤทธิ์  สัจเขต