สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาววิภาภรณ์  ศรีวงยาง
 
1. นางบังอร  ประโยชริด