สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90.2 ทอง 5 1. เด็กชายปราโมทย์  ไหยะโก
2. เด็กหญิงพิมพิลา  ผลสง่า
3. เด็กหญิงสุดธิตา  เทียบเพชร
 
1. นายประชิต  ขจรไชยา
2. นางเกศศิริ  ปัดตาปัดโต
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวชิด
2. เด็กหญิงนิภากร  ปะติเต
3. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  วรสาร
 
1. นางนิราวรรณ์  ดิษระ
2. นางสุภาวดี  เฮืองศรี