สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงละมัย  นาลา
2. เด็กหญิงศรีสุดา  เทียรโชค
3. เด็กหญิงสุมาลี   จอมศรีกระยอม
 
1. นางนิภาพร   เฮียงกัน
2. นางสาวเนตรนภิส   สังสีราช
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  พวงศรี
 
1. นางสาวพีระญาณ์  พิมพ์ดอนอัด