สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝ่าย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82.6 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐพล  ภูตะดา
2. เด็กหญิงปนัดดา   ปัตตาลาโพธิ์
3. เด็กหญิงปิยมาศ  ไปยะโพธิศรี
 
1. นางทองทรัพย์  พรมโชติ
2. นางสาวศิริพรรณ  พร้อมพิมพ์
 
2 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ภูตะดา
 
1. นางสาวศิริพรรณ  พร้อมพิมพ์