สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ภักดีจุ
 
1. นายประยนต์  ทัดวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ปัญญากอง
 
1. นายนิน  พุดสี