สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงวันนะลี  ทาพิมพ์
2. เด็กหญิงศุธิดา  ปิดตาทะเนา
3. เด็กชายอรรถกร  แว่นไธสง
 
1. นายทวีวัฒน์  แก้วหานาม
2. นายสังคม  โคตรมี