สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายพงศกร  ปิดตังละพา
2. เด็กชายอภิราช  หวายสุด
 
1. นายคำพันธ์  ทบวอ
2. นางสุภาพร  เมิกข่วง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายวรวุฒิ  ขอบคุณ
 
1. นางสุภาพร  เมิกข่วง
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายชินวัตร  ทับหัวหนอง
 
1. นางชนิดา  น้อยตาแสง