สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภาคภูมิ  อัปมระกา
2. เด็กหญิงเจนนิสา  กองพลพรม
3. เด็กหญิงเจวรินทร์  น้อยสิงห์
 
1. นางสาวเย็น  กะวิเศษ
2. นายเอกราช  สิงหาราโท