สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลาดม่วง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทือกมูล
2. เด็กหญิงรัชดา  แคนโอง
3. เด็กหญิงโคมแก้ว  ทบแก้ว
 
1. นายพีรนัย  พัดทะอำพันธุ์
2. นายอดิศักดิ์   ตั้งหลัก