สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวสระ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายธวัชชัย  ปริชัยยะ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  มิเล
3. เด็กชายวิลาวุฒิ  บุญมา
 
1. นายจำนงค์  อัปภัย
2. นายสมาน  รัตนธรรม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรรัตน์  ไชยรัตน์
2. เด็กชายปริญญา  อัปมากา
3. เด็กชายวิทยา  วรรณจันทร์
 
1. นายสมาน  รัตนธรรม
2. นายสุริโย  ปุริโส