สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 33.17 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตีระพา
2. เด็กชายสุริยะ  ปะทะโก
 
1. นางมณีวรรณ  สามูล
2. นายไพบูลย์  พันสุดน้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.9 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายมนตรี  คาธิพาที
2. เด็กชายเจษฎา  คุณอำสา
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นางสุนันท์  ประทุมเมศ
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.34 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวยจันทร์
2. เด็กชายวัชรกร  ณะสีแสง
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นายเจริญพล  ประทุมเมศ