สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีโต้ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปุริมายะตา
2. เด็กหญิงนรรธพร  ทองจุลละ
3. เด็กชายสุรเกียรติ  ปุผาลา
 
1. นางวราภรณ์  พัฒนวิบูลย์