สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกฤษดา  พันหล่อมโส
 
1. นายชีวิน  พัฒนวิบูลย์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนนท์ตชัย  บุบผามาลา
 
1. นายชีวิน  พัฒนวิบูลย์
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิพัฒน์   ปิดตาไชโย
 
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายอนุรักษ์   ปิดตามาตา
 
1. นายสุรินทร์  เชตะโพธิ์
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรชัย   ปุเลตัง
 
1. นายประมวล    เที่ยงโยธา
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปนิดา  ปิดตาระโพธิ์
 
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงมาลี  ประครอง
 
1. นางกฤตยา  พรหมสุรินทร์