สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตติมา  จันทรเทพ
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.05 ทอง 11 1. เด็กหญิงกิราภรณ์  คองสิงห์
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัครพล  แก้วกาเหรียญ
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.1 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาลา
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายวีรเดช  แก้วขวัญข้า
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายศรายุทธ  จันทรเทพ
 
1. นายพิชัย  ชาติแพงตา
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงแก้วกมล  ยมภักดี
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงวิระดา  โสดา
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  ไชยะโม
2. เด็กชายบดินทร์  กิจไธสง
3. เด็กชายศิสะกะ  แก้วกาเหรียญ
 
1. นายบุญส่ง  ดีมาก