สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ฝ่ายพลแสน
2. เด็กหญิงพัชริดา  รัชสมบัติ
3. เด็กหญิงยุพา  กองเกิด
 
1. นางละเอียด  วิชาชัย
2. นางสุริพร  ปิดตังนาโพธิ์