สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 57.07 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนุวัฒน์   บุญพันธ์
2. เด็กชายวีรพงษ์   ตรีรัมย์
 
1. นางสุพรรณ   เกติยะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกาญจนา  หินไธสง
 
1. นางญาณ์ณิศา  แสนเมืองแก้ว