สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.37 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีระพงษ์  ฮุยนอก
2. เด็กชายอนุศร  แก้วขวัญข้า
3. เด็กชายไชยวัฒน์  แสงศิลา
 
1. นายทวีศักดิ์  เพชรสีสุก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงพนิดา  แสนเสนา
 
1. นางพิสมัย  หมื่นเจริญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84.25 ทอง 10 1. เด็กชายวรวุฒิ  หล่าหนูเหม่า
2. เด็กหญิงวรัญญา  มิ่งสูญ
 
1. นางปิยมาศ  ศรีธิสาร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.4 ทอง 8 1. เด็กชายบารมี  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงแพรวนภา   ปินะกัง
 
1. นางปิยมาศ  ศรีธิสาร
 
5 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อันธิชัย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีบุญชัย
3. เด็กหญิงภิรดา  มาตรพรมราช
4. เด็กหญิงมัสยา  จุมพลมา
5. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญถม
6. เด็กหญิงศศิธร  ลิวไธสง
7. เด็กหญิงสุภัสตรา  ชินวงศ์
8. เด็กหญิงอภิญญา  นามน้อย
 
1. นางบัวแก้ว  ทรงศิลา
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐาปนี  บุราณรักษ์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  วรรณวิจิตร
3. เด็กชายวรินทร์  มาตรพรมราช
 
1. นางสาวลำใย  แสงประเวช
2. นางสาวเบญจมาศ  ทัดมาลา