สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.37 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีระพงษ์  ฮุยนอก
2. เด็กชายอนุศร  แก้วขวัญข้า
3. เด็กชายไชยวัฒน์  แสงศิลา
 
1. นายทวีศักดิ์  เพชรสีสุก