สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เม็นไธสง
 
1. นายโกสินทร์  กุระดี
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นะราข
 
1. นายโกสินทร์  กุระดี