สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 36.58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพงศธร  เข็มงาม
2. เด็กชายภานุพงษ์  เอี่ยมไธสง
 
1. นายบรรลุ  เทศสาย