สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายชนะพล  พุ่มพวง
 
1. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ