สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนโชติ  โนนพล
 
1. นายวุฒินันทรื  พรนิคม
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 25.63 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีโกตะเพชร
2. เด็กชายสิทธิกร  ประทุมมัง
 
1. นายสุวรรณ  ประทุมเหง่า
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายเฉลิมชัย   โคฮาด
 
1. นายวุฒินันทร์  พรนิคม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  โนนพล
2. เด็กชายเฉลิมชัย  โคฮาด
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ประทุมมัง
 
1. นายวุฒินันทร์  พรนิคม