สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปุณณานันท์  แทนมูล
 
1. นางเยาวลักษณ์  สีหาอินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 3.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายสรวิศ  สรวนรัมย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  สีหาอินทร์