สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชานิยันต์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตาติจันทร์
3. เด็กหญิงสุภา  ประตังเวสา
 
1. นายสมพงษ์  ปะวะถา