สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีกงพลี
2. เด็กชายภูษณะ  ภูมิสถาน
3. เด็กชายวิภูษิต  ถามูลเลศ
 
1. นางอนิสา  ทองศรี
2. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์แรม
 
1. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น