สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.14 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ปรองผดุง
2. เด็กชายมินธาดา  โพธิ์รินทร์
 
1. สิบเอกอดุลย์  พานเมือง