สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ยางนอก
2. เด็กชายปกร  แสนจัก
3. เด็กชายสุรเดช  ปะริเวทัง
 
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายพรเทพ  พุทธนันท์
2. เด็กหญิงพิมพ์นรี  เดชาภัทร์ชุติกุล
3. เด็กหญิงอริสรา  วรโชติ
 
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงปภัสนันณ์  ทัดไทย
2. เด็กหญิงวริศรา  พงษ์เบิก
3. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  บุญละคร
 
1. นางพรรดร  วงษ์กาฬสินธ์