สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนแร่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงญาณิศา  ผาลารักษ์
2. เด็กหญิงอภิญญาพักตร์   หมื่นกล้า
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   สืบทิพย์