สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 12    
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 11 1. เด็กชายธีรภัทร์  พาขุนทด
 
1. นางบัวไข  เทียบโพธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 8    
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผลเจริญ
2. เด็กชายทินกร  สุขเสริม
 
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 1. เด็กชายนันทกร   เทียบมา
 
1. นายวุฒิ   เทียบโพธิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสศร  โพธิรินทร์
 
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 17 1. เด็กหญิงวัชรี  ปะทิเก
 
1. นางศรินทร์ณา  ประทุมมาตร์