สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงขัตติยา  อันปัญญา
2. เด็กชายพลพล  แสงอารีย์
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  จันทะดา
 
1. นางสาวอมรวรรณ  สุภาพันธ์
2. นายไกรสร  ปราสัจจัง
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94.25 ทอง 5 1. เด็กชายภูมิรพี   เชื้อคำจันทร์
2. เด็กชายศตวรรษ    ยิ้มสบาย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   วชะโก
 
1. นายจตุรชัย    แก้วกัลยา
2. นายพนม    แพนไธสง