สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอนุชรา   มากแก้ว
 
1. นายธีระพงศ์   สาฆ้อง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 82 ทอง 7