สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ราชวงศ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  บรรเทา
3. เด็กหญิงศิรินาถ  ปะทิเก
 
1. นางศุภมาศ  สิทธิศรีจันทร์
2. นางเมธาวี  นพผล