สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. นายพลฤทธิ์  พลพิทักษ์
 
1. นายสมบูรณ์  ลาดนาเลา