หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000389 1.100 แอโรบิก ป.1-ป.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 13
2 000390 1.200 แอโรบิก ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 3
3 000391 2.100 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
4 000392 2.200 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
5 000393 3.100 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 16
6 000394 3.200 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 37

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]