หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000704 1.100 เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 000705 1.100 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 000706 1.200 เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 000707 1.200 เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 000708 1.300 เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 000709 1.300 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
7 000710 1.400 เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 000711 1.400 เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
9 000712 2.000 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
10 000713 2.000 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]