หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000704 เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 2 ต.ค. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
2 000705 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 2 ต.ค. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
3 000706 เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 2 ต.ค. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
4 000707 เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 2 ต.ค. 2555 8.30 เป็นต้นไป
-
5 000708 เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 30 ก.ย. 2555 8.30 เป็นต้นไป
-
6 000709 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 30 ก.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
7 000710 เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 30 ก.ย. 2555 8.30 เป็นต้นไป
-
8 000711 เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 30 ก.ย. 2555 8.30 เป็นต้นไป
-
9 000712 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ต.ค. 2555 8.30 เป็นต้นไป
-
10 000713 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ต.ค. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]