สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าหลวง 16 6 6 28 35 9 5 4 49
2 ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 13 10 12 35 40 12 2 5 54
3 บ้านดงดินแดง 9 6 5 20 16 7 5 6 28
4 อนุบาลลำนารายณ์ 9 1 3 13 14 3 3 0 20
5 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 8 4 6 18 20 7 5 2 32
6 บ้านท่าดินดำ 8 3 6 17 16 9 7 4 32
7 บ้านท่ากรวด 8 0 2 10 13 1 1 2 15
8 นารายณ์วิทยา 7 8 4 19 23 9 2 5 34
9 พรหมรังษี 7 5 2 14 18 10 7 8 35
10 บ้านเขารวก 7 1 2 10 11 0 0 0 11
11 อนุบาลอำเภอลำสนธิ 6 6 3 15 15 2 0 1 17
12 บ้านวังทอง 6 5 4 15 12 9 1 5 22
13 อนุบาลพัฒนานิคม 6 4 4 14 19 3 2 2 24
14 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 6 2 4 12 12 6 5 2 23
15 บ้านหนองมะค่า 5 6 5 16 16 13 1 6 30
16 อนุบาลโคกเจริญ 5 4 7 16 16 12 2 3 30
17 บ้านห้วยใหญ่ 5 3 3 11 14 3 8 7 25
18 บ้านซับโศก 5 2 0 7 7 2 2 1 11
19 บ้านบัวชุม 4 6 4 14 17 10 3 6 30
20 บ้านม่วงค่อม 4 5 2 11 14 3 8 5 25
21 วัดโคกสลุง 4 0 1 5 5 1 0 0 6
22 บ้านวังตาอินทร์ 3 4 1 8 8 0 1 5 9
23 อนุบาลสระโบสถ์ 3 3 5 11 10 4 2 2 16
24 บ้านสระเพลง 3 3 2 8 6 8 1 3 15
25 อนุบาลวัดหนองม่วง 3 3 1 7 12 3 1 3 16
26 บ้านกุดตาเพชร 3 1 2 6 6 2 2 4 10
27 บ้านท่าเยี่ยม 3 1 1 5 5 3 1 1 9
28 บ้านเขาราบ 3 1 0 4 6 0 2 0 8
29 บ้านเหวตาบัว 3 0 1 4 4 0 1 2 5
30 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 2 6 1 9 10 2 1 6 13
31 บ้านมะนาวหวาน 2 5 3 10 12 7 2 6 21
32 บ้านเกาะรัง 2 4 4 10 13 6 3 3 22
33 บ้านคลอง 2 4 2 8 7 8 3 8 18
34 งามมีศรีพัฒนา 2 4 1 7 2 3 2 1 7
35 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 2 3 2 7 5 4 3 3 12
36 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 2 2 2 6 6 4 3 10 13
37 บ้านหนองเกตุ 2 2 0 4 6 0 0 0 6
38 บ้านป่าเขว้า 2 1 3 6 6 3 2 1 11
39 บ้านหัวลำ 2 1 1 4 2 3 0 5 5
40 บ้านใหม่สามัคคี 2 1 0 3 10 4 0 5 14
41 วัดหนองนา 2 1 0 3 5 2 2 1 9
42 บ้านแหลมชนแดน 2 1 0 3 4 3 1 0 8
43 บ้านลำโป่งเพชร 2 1 0 3 3 0 0 0 3
44 ช่องสาริกา 2 0 0 2 6 0 0 0 6
45 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 1 4 0 5 2 3 0 0 5
46 วัดหนองตามิ่ง 1 3 5 9 9 5 3 4 17
47 นิคมลำนารายณ์ 1 3 1 5 6 5 12 7 23
48 วัดโพธิ์งาม 1 3 1 5 4 3 3 0 10
49 บ้านทะเลวังวัด 1 3 0 4 4 1 0 0 5
50 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 1 2 4 7 8 7 6 6 21
51 บ้านท่าหลวง 1 2 2 5 4 0 3 0 7
52 บ้านด่านไทยล้อม 1 2 2 5 3 4 1 3 8
53 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1 1 2 4 5 0 2 0 7
54 บ้านบ่อคู่ 1 1 2 4 4 1 0 1 5
55 สามัคคีวิทยา 1 1 1 3 3 1 0 0 4
56 บ้านหนองโกวิทยา 1 1 0 2 5 2 1 3 8
57 บ้านยางราก 1 1 0 2 3 1 1 2 5
58 บ้านท่ามะนาว 1 1 0 2 2 0 0 3 2
59 บ้านเขาแหลม 1 0 2 3 3 1 2 0 6
60 บ้านราษฎร์บำรุง 1 0 2 3 2 3 2 0 7
61 บ้านดีลัง 1 0 1 2 6 2 4 2 12
62 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 1 2 2 0 0 2 2
63 เพ็ญพัฒนา 1 0 1 2 0 1 1 0 2
64 บ้านวังแขม 1 0 0 1 3 1 1 1 5
65 วัดดำรงบุล 1 0 0 1 2 2 1 1 5
66 วัดมณีศรีโสภณ 1 0 0 1 2 1 2 0 5
67 บ้านลำสนธิ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
68 บ้านพุกะชัด 1 0 0 1 1 3 0 0 4
69 บ้านคลองสาริกา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
70 แก้วประทานพรวิทยา 1 0 0 1 1 1 2 0 4
71 บ้านหนองเสมา 1 0 0 1 1 1 2 0 4
72 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
73 บ้านด่านจันทร์ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
74 บ้านท่าตะโก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านเขายายกะตา 0 6 3 9 11 7 4 2 22
76 บ้านโคกแสมสาร 0 4 1 5 4 5 2 1 11
77 วัดสว่างอารมณ์ 0 3 3 6 13 4 0 0 17
78 บ้านหนองประดู่ 0 3 1 4 5 4 1 1 10
79 บ้านปรางค์น้อย 0 3 1 4 2 1 2 0 5
80 ทองทาบพิทยา 0 2 0 2 5 4 4 6 13
81 บ้านหนองจาน 0 2 0 2 5 0 1 0 6
82 บ้านเนินสวอง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
83 บ้านซับจำปา 0 1 2 3 3 1 0 0 4
84 บ้านซับหินขวาง 0 1 1 2 3 4 1 0 8
85 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 1 1 2 3 2 2 0 7
86 บ้านบ่อดินสอพอง 0 1 0 1 5 0 0 1 5
87 บ้านคลองกลุ่ม 0 1 0 1 4 3 0 0 7
88 บ้านไร่พัฒนา 0 1 0 1 3 1 1 1 5
89 สร้างพัฒนา 0 1 0 1 2 4 2 4 8
90 บ้านใหม่โสพิมพ์ 0 1 0 1 2 3 0 2 5
91 บ้านมะกอกหวาน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
92 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านเขาสมโภชน์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
94 วัดสุนทรเทพคีรี 0 1 0 1 1 1 1 1 3
95 บ้านทะเลทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
96 บ้านหนองบง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
97 บ้านชอนสมบูรณ์ 0 1 0 1 0 2 1 0 3
98 นารายณ์วิทยาท่าหลวง 0 0 2 2 6 2 3 4 11
99 บ้านสวนมะเดื่อ 0 0 2 2 2 1 0 0 3
100 บ้านยางโทน 0 0 2 2 1 3 4 5 8
101 ซอย 19 สาย 2 ขวา 0 0 1 1 3 2 0 3 5
102 บ้านเขาตะแคง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
103 บ่อทองลพบุรี 0 0 1 1 2 0 0 3 2
104 บ้านห้วยสาราม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 บ้านเขาดินทอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
106 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
107 บ้านหนองปลาไหล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 0 0 1 1 0 2 1 0 3
109 บ้านธงชัยสามัคคี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
110 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
111 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 2 3 2 1 7
112 บ้านหนองสำราญ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
113 บ้านมหาโพธิ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
114 บ้านบ่อน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
115 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
116 ไทยรัฐวิทยา 100 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 ซอย12 สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านโค้งรถไฟ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
119 บ้านลำโกฎิทอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 บ้านลังกาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านเขาหมูมัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านเขาขวาง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
124 บ้านหนองตะแบก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
125 บ้านหนองปีกนก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
126 บ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
127 บ้านทุ่งดินแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านห้วยดีเลิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านห้วยเขว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านโกรกรกฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 สุวดีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 อารีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านนาโสม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
135 บ้านเขาตำบล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
136 ชุมชนบ้านชัยบาดาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านศรีเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านซับงูเหลือม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 บ้านท่ามะกอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 บ้านหนองโกวิทยา อ.ชัยบาดาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 บ้านเนินทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 232 207 173 612 713 339 203 227 1,255