สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าหลวง 15 6 6 27 32 9 4 4 45
2 ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 9 9 10 28 32 11 2 5 45
3 บ้านดงดินแดง 9 6 5 20 16 7 5 6 28
4 อนุบาลลำนารายณ์ 9 1 3 13 14 3 3 0 20
5 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 8 4 6 18 20 7 5 2 32
6 บ้านท่ากรวด 8 0 2 10 13 1 1 2 15
7 นารายณ์วิทยา 7 8 4 19 23 9 2 5 34
8 อนุบาลอำเภอลำสนธิ 6 6 3 15 15 2 0 1 17
9 อนุบาลพัฒนานิคม 6 4 4 14 19 3 2 2 24
10 พรหมรังษี 6 3 1 10 12 9 7 7 28
11 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 6 2 4 12 12 6 5 2 23
12 บ้านซับโศก 5 2 0 7 7 2 2 1 11
13 บ้านบัวชุม 4 5 4 13 16 9 3 6 28
14 บ้านม่วงค่อม 4 5 2 11 14 3 8 5 25
15 บ้านหนองมะค่า 4 4 4 12 15 10 1 6 26
16 บ้านวังทอง 4 4 3 11 8 8 0 5 16
17 บ้านท่าดินดำ 4 2 4 10 8 8 7 3 23
18 วัดโคกสลุง 4 0 1 5 5 1 0 0 6
19 บ้านวังตาอินทร์ 3 4 1 8 8 0 1 5 9
20 บ้านห้วยใหญ่ 3 3 2 8 10 3 8 7 21
21 บ้านสระเพลง 3 3 2 8 6 8 1 3 15
22 บ้านกุดตาเพชร 3 1 2 6 6 2 2 4 10
23 บ้านเขาราบ 3 1 0 4 6 0 2 0 8
24 บ้านเหวตาบัว 3 0 1 4 4 0 1 2 5
25 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 2 6 1 9 10 2 1 6 13
26 บ้านมะนาวหวาน 2 5 3 10 12 7 2 6 21
27 งามมีศรีพัฒนา 2 4 1 7 2 3 2 1 7
28 บ้านเกาะรัง 2 3 4 9 11 6 3 3 20
29 อนุบาลสระโบสถ์ 2 3 3 8 7 3 1 2 11
30 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 2 3 2 7 5 4 3 3 12
31 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 2 2 2 6 6 4 3 10 13
32 บ้านเขารวก 2 1 1 4 5 0 0 0 5
33 บ้านหัวลำ 2 1 1 4 2 3 0 5 5
34 บ้านใหม่สามัคคี 2 1 0 3 10 4 0 5 14
35 วัดหนองนา 2 1 0 3 5 2 2 1 9
36 บ้านแหลมชนแดน 2 1 0 3 4 3 1 0 8
37 ช่องสาริกา 2 0 0 2 6 0 0 0 6
38 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 1 4 0 5 2 3 0 0 5
39 วัดหนองตามิ่ง 1 3 5 9 9 5 3 4 17
40 นิคมลำนารายณ์ 1 3 1 5 6 5 12 7 23
41 วัดโพธิ์งาม 1 3 1 5 4 3 3 0 10
42 บ้านทะเลวังวัด 1 3 0 4 4 1 0 0 5
43 บ้านคลอง 1 2 2 5 4 8 3 8 15
44 บ้านด่านไทยล้อม 1 2 2 5 3 4 1 3 8
45 อนุบาลโคกเจริญ 1 1 4 6 6 8 1 3 15
46 บ้านป่าเขว้า 1 1 3 5 5 3 2 1 10
47 อนุบาลวัดหนองม่วง 1 1 1 3 7 2 1 3 10
48 บ้านท่าเยี่ยม 1 1 1 3 3 3 1 1 7
49 สามัคคีวิทยา 1 1 1 3 3 1 0 0 4
50 บ้านท่าหลวง 1 1 1 3 3 0 2 0 5
51 บ้านหนองโกวิทยา 1 1 0 2 5 2 1 3 8
52 บ้านยางราก 1 1 0 2 3 1 1 2 5
53 บ้านท่ามะนาว 1 1 0 2 2 0 0 3 2
54 บ้านเขาแหลม 1 0 2 3 3 1 2 0 6
55 บ้านราษฎร์บำรุง 1 0 2 3 2 3 2 0 7
56 บ้านดีลัง 1 0 1 2 6 2 4 2 12
57 เพ็ญพัฒนา 1 0 1 2 0 1 1 0 2
58 บ้านวังแขม 1 0 0 1 3 1 1 1 5
59 วัดดำรงบุล 1 0 0 1 2 2 1 1 5
60 วัดมณีศรีโสภณ 1 0 0 1 2 1 2 0 5
61 บ้านคลองสาริกา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
62 บ้านพุกะชัด 1 0 0 1 1 2 0 0 3
63 แก้วประทานพรวิทยา 1 0 0 1 1 1 2 0 4
64 บ้านด่านจันทร์ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
65 บ้านท่าตะโก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านเขายายกะตา 0 6 3 9 11 7 4 2 22
67 บ้านโคกแสมสาร 0 4 1 5 4 5 2 1 11
68 วัดสว่างอารมณ์ 0 3 3 6 13 4 0 0 17
69 บ้านหนองประดู่ 0 3 1 4 5 4 1 1 10
70 บ้านปรางค์น้อย 0 3 1 4 2 1 2 0 5
71 ทองทาบพิทยา 0 2 0 2 5 4 4 6 13
72 บ้านหนองจาน 0 2 0 2 5 0 1 0 6
73 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 0 1 4 5 5 7 6 6 18
74 บ้านซับจำปา 0 1 2 3 3 1 0 0 4
75 บ้านซับหินขวาง 0 1 1 2 3 4 1 0 8
76 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 1 1 2 3 2 2 0 7
77 บ้านบ่อคู่ 0 1 1 2 2 1 0 1 3
78 บ้านบ่อดินสอพอง 0 1 0 1 5 0 0 1 5
79 บ้านคลองกลุ่ม 0 1 0 1 4 3 0 0 7
80 บ้านไร่พัฒนา 0 1 0 1 3 1 1 1 5
81 สร้างพัฒนา 0 1 0 1 2 4 2 4 8
82 บ้านมะกอกหวาน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
83 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านเขาสมโภชน์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
85 วัดสุนทรเทพคีรี 0 1 0 1 1 1 1 1 3
86 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
87 บ้านหนองบง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
88 บ้านเนินสวอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านลำโป่งเพชร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองเกตุ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 นารายณ์วิทยาท่าหลวง 0 0 2 2 6 2 3 4 11
92 บ้านสวนมะเดื่อ 0 0 2 2 2 1 0 0 3
93 บ้านยางโทน 0 0 2 2 1 3 4 5 8
94 ซอย 19 สาย 2 ขวา 0 0 1 1 3 2 0 3 5
95 บ้านเขาตะแคง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 บ้านห้วยสาราม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
97 บ้านเขาดินทอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
98 บ่อทองลพบุรี 0 0 1 1 1 0 0 3 1
99 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 1 1 1 0 0 2 1
100 บ้านหนองปลาไหล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 0 0 1 1 0 2 1 0 3
102 บ้านธงชัยสามัคคี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
103 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
104 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 2 3 2 1 7
105 บ้านใหม่โสพิมพ์ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
106 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
107 ไทยรัฐวิทยา 100 0 0 0 0 1 1 1 0 3
108 ซอย12 สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 บ้านโค้งรถไฟ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
110 บ้านลำสนธิ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
111 บ้านลำโกฎิทอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
112 บ้านหนองสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านเขาหมูมัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านเขาขวาง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
116 บ้านหนองตะแบก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
117 บ้านหนองเสมา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
118 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
119 บ้านชอนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
120 บ้านบ่อน้ำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 บ้านหนองปีกนก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
122 บ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
123 บ้านทะเลทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านทุ่งดินแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านห้วยดีเลิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านห้วยเขว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านโกรกรกฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 สุวดีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 อารีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านมหาโพธิ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
132 บ้านนาโสม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
133 บ้านเขาตำบล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
134 ชุมชนบ้านชัยบาดาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านศรีเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 บ้านซับงูเหลือม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 บ้านท่ามะกอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 บ้านหนองโกวิทยา อ.ชัยบาดาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 บ้านเนินทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 190 184 154 528 616 322 198 223 1,136