สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 32 11 2 5 45
2 อนุบาลท่าหลวง 32 9 4 4 45
3 นารายณ์วิทยา 23 9 2 5 34
4 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 20 7 5 2 32
5 อนุบาลพัฒนานิคม 19 3 2 2 24
6 บ้านบัวชุม 16 9 3 6 28
7 บ้านดงดินแดง 16 7 5 6 28
8 บ้านหนองมะค่า 15 10 1 6 26
9 อนุบาลอำเภอลำสนธิ 15 2 0 1 17
10 บ้านม่วงค่อม 14 3 8 5 25
11 อนุบาลลำนารายณ์ 14 3 3 0 20
12 วัดสว่างอารมณ์ 13 4 0 0 17
13 บ้านท่ากรวด 13 1 1 2 15
14 พรหมรังษี 12 9 7 7 28
15 บ้านมะนาวหวาน 12 7 2 6 21
16 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 12 6 5 2 23
17 บ้านเขายายกะตา 11 7 4 2 22
18 บ้านเกาะรัง 11 6 3 3 20
19 บ้านใหม่สามัคคี 10 4 0 5 14
20 บ้านห้วยใหญ่ 10 3 8 7 21
21 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 10 2 1 6 13
22 วัดหนองตามิ่ง 9 5 3 4 17
23 บ้านท่าดินดำ 8 8 7 3 23
24 บ้านวังทอง 8 8 0 5 16
25 บ้านวังตาอินทร์ 8 0 1 5 9
26 อนุบาลสระโบสถ์ 7 3 1 2 11
27 บ้านซับโศก 7 2 2 1 11
28 อนุบาลวัดหนองม่วง 7 2 1 3 10
29 บ้านสระเพลง 6 8 1 3 15
30 อนุบาลโคกเจริญ 6 8 1 3 15
31 นิคมลำนารายณ์ 6 5 12 7 23
32 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 6 4 3 10 13
33 บ้านดีลัง 6 2 4 2 12
34 นารายณ์วิทยาท่าหลวง 6 2 3 4 11
35 บ้านกุดตาเพชร 6 2 2 4 10
36 บ้านเขาราบ 6 0 2 0 8
37 ช่องสาริกา 6 0 0 0 6
38 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 5 7 6 6 18
39 ทองทาบพิทยา 5 4 4 6 13
40 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 5 4 3 3 12
41 บ้านหนองประดู่ 5 4 1 1 10
42 บ้านป่าเขว้า 5 3 2 1 10
43 วัดหนองนา 5 2 2 1 9
44 บ้านหนองโกวิทยา 5 2 1 3 8
45 วัดโคกสลุง 5 1 0 0 6
46 บ้านหนองจาน 5 0 1 0 6
47 บ้านบ่อดินสอพอง 5 0 0 1 5
48 บ้านเขารวก 5 0 0 0 5
49 บ้านคลอง 4 8 3 8 15
50 บ้านโคกแสมสาร 4 5 2 1 11
51 วัดโพธิ์งาม 4 3 3 0 10
52 บ้านแหลมชนแดน 4 3 1 0 8
53 บ้านคลองกลุ่ม 4 3 0 0 7
54 บ้านทะเลวังวัด 4 1 0 0 5
55 บ้านเหวตาบัว 4 0 1 2 5
56 บ้านด่านไทยล้อม 3 4 1 3 8
57 บ้านซับหินขวาง 3 4 1 0 8
58 บ้านท่าเยี่ยม 3 3 1 1 7
59 บ้านทุ่งตาแก้ว 3 2 2 0 7
60 ซอย 19 สาย 2 ขวา 3 2 0 3 5
61 บ้านเขาแหลม 3 1 2 0 6
62 บ้านยางราก 3 1 1 2 5
63 บ้านวังแขม 3 1 1 1 5
64 บ้านไร่พัฒนา 3 1 1 1 5
65 สามัคคีวิทยา 3 1 0 0 4
66 บ้านซับจำปา 3 1 0 0 4
67 บ้านท่าหลวง 3 0 2 0 5
68 สร้างพัฒนา 2 4 2 4 8
69 งามมีศรีพัฒนา 2 3 2 1 7
70 บ้านดงน้อย 2 3 2 1 7
71 บ้านราษฎร์บำรุง 2 3 2 0 7
72 บ้านหัวลำ 2 3 0 5 5
73 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 2 3 0 0 5
74 วัดดำรงบุล 2 2 1 1 5
75 วัดมณีศรีโสภณ 2 1 2 0 5
76 บ้านปรางค์น้อย 2 1 2 0 5
77 บ้านบ่อคู่ 2 1 0 1 3
78 บ้านมะกอกหวาน 2 1 0 0 3
79 บ้านสวนมะเดื่อ 2 1 0 0 3
80 บ้านเขาตะแคง 2 1 0 0 3
81 บ้านท่ามะนาว 2 0 0 3 2
82 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 2 0 0 0 2
83 บ้านห้วยสาราม 2 0 0 0 2
84 บ้านยางโทน 1 3 4 5 8
85 บ้านใหม่โสพิมพ์ 1 3 0 2 4
86 บ้านคลองสาริกา 1 2 0 1 3
87 บ้านพุกะชัด 1 2 0 0 3
88 บ้านเขาสมโภชน์ 1 2 0 0 3
89 แก้วประทานพรวิทยา 1 1 2 0 4
90 วัดสุนทรเทพคีรี 1 1 1 1 3
91 บ้านด่านจันทร์ 1 1 1 0 3
92 บ้านหนองปล้อง 1 1 1 0 3
93 ไทยรัฐวิทยา 100 1 1 1 0 3
94 บ้านเขาดินทอง 1 1 0 0 2
95 ซอย12 สาย 4 ซ้าย 1 1 0 0 2
96 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1 0 2 0 3
97 บ้านหนองบง 1 0 1 2 2
98 บ้านโค้งรถไฟ 1 0 1 1 2
99 บ้านลำสนธิ 1 0 1 0 2
100 บ้านลำโกฎิทอง 1 0 1 0 2
101 บ่อทองลพบุรี 1 0 0 3 1
102 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 0 2 1
103 บ้านหนองสำราญ 1 0 0 1 1
104 บ้านท่าตะโก 1 0 0 0 1
105 บ้านเนินสวอง 1 0 0 0 1
106 บ้านลำโป่งเพชร 1 0 0 0 1
107 บ้านหนองเกตุ 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองปลาไหล 1 0 0 0 1
109 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 0 0 1
110 บ้านเขาหมูมัน 1 0 0 0 1
111 บ้านเขาขวาง 0 3 1 0 4
112 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 0 2 1 0 3
113 บ้านธงชัยสามัคคี 0 2 0 0 2
114 บ้านหนองตะแบก 0 1 2 0 3
115 บ้านหนองเสมา 0 1 2 0 3
116 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 0 1 1 1 2
117 เพ็ญพัฒนา 0 1 1 0 2
118 บ้านชอนสมบูรณ์ 0 1 1 0 2
119 บ้านบ่อน้ำ 0 1 1 0 2
120 บ้านหนองปีกนก 0 1 1 0 2
121 บ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) 0 1 0 1 1
122 บ้านทรัพย์เจริญ 0 1 0 0 1
123 บ้านทะเลทอง 0 1 0 0 1
124 บ้านทุ่งดินแดง 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองไทร 0 1 0 0 1
126 บ้านห้วยดีเลิศ 0 1 0 0 1
127 บ้านห้วยเขว้า 0 1 0 0 1
128 บ้านโกรกรกฟ้า 0 1 0 0 1
129 สุวดีวิทยา 0 1 0 0 1
130 อารีสวัสดิ์ 0 1 0 0 1
131 บ้านมหาโพธิ 0 0 2 0 2
132 บ้านนาโสม 0 0 1 2 1
133 บ้านเขาตำบล 0 0 1 1 1
134 ชุมชนบ้านชัยบาดาล 0 0 1 0 1
135 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 0 1 0 1
136 บ้านศรีเมือง 0 0 1 0 1
137 บ้านซับงูเหลือม 0 0 0 1 0
138 บ้านท่ามะกอก 0 0 0 1 0
139 บ้านหนองโกวิทยา อ.ชัยบาดาล 0 0 0 0 0
140 บ้านเนินทอง 0 0 0 0 0
141 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0
รวม 616 322 198 223 1,359