หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2555   20 พ.ย. 2555   21 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 18 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 11 19 พ.ย. 2555 13.00-16.30
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 8 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 8 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 18 19 พ.ย. 2555 13.00 -16.30
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 12 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 58 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 58 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 58 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 15 19 พ.ย. 2555 00.00-00.00
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง iรอ 16 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 54 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 25 19 พ.ย. 2555 13,00 - 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
2 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
4 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 52 19 พ.ย. 2555 09.00-16.30
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 26 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
3 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 29 , รอ 30 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
4 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 30 รอ 31 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
5 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 53 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
6 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 32 รอ 33 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
7 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 34 รอ 35 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
8 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 52 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
9 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 53 19 พ.ย. 2555
19 พ.ย. 2555
09.00 - 12.00
10 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เตนท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
11 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เตนท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
12 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พขอ 56 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
13 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เตนท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
14 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 36 รอ 37 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.7 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.8 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.9 ห้องสำรอง รอ.10 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 11 19 พ.ย. 2555 09.00 -13.00
5 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 12 19 พ.ย. 2555 09.00 - 13.00
6 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.13 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.14 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ.54 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ.64 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง พท.62 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.15 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.16 19 พ.ย. 2555 09.00-16.00
13 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.17 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.18 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พขอ.56 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.22 สำรอง รอ.23 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
17 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.21 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.19 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
19 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.20 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
20 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
21 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
22 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.58 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
23 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
24 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 1 - 2 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 3 - 4 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 5 - 6 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]