หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 7 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 8 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 11 12 13 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 14 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 15 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 20 พ.ย. 2555 13.00 -16.30
-
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 18 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 19 20 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 21 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.300
-
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 21 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 22 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]