ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 65 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน