ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) สพป. ลพบุรี เขต 1 - -  
7 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน