ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 47 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 5 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน