ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต 1 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใดใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) สพป. ลพบุรี เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 77.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดโป่งแค สพป. ลพบุรี เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน