ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพ134 สพป. ลพบุรี เขต 1 90.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต 1 84.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 81.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลพบุรี เขต 1 76.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 73.17 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. ลพบุรี เขต 1 70.85 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 70.15 เงิน 7  
8 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน